За родителите

АВАНТУРИТЕ НА ДИНО е компјутерски базирана алатка која ги учи децата преку користење на слики, зборови и изговор од страна на нативен спикер, на еден интересен, забавен и интерактивен начин, oвозможувајќи им да ги развиваат своите интелектуални способности и компјутерски афинитети.

 1. Учење преку игра и забава

  АВАНТУРИТЕ НА ДИНО им овозможува на родителите да ги охрабрат децата во тоа што мора да се научи, да го научат со помош на соодветена софтверска апликација која ги учи по пат на истражување, игра и забава.

 2. Визуелна меморија

  Научните истражувања потврдија, децата многу лесно учат зборови кога тие визуелно им се презентираат. Техниките на визуелна меморија и помнење најефикасно се користат во комбинација, гледањето напишан збор и гласовно изговарање на истиот збор треба да биде поддржано од соодветна слика, односно цртеж.

 3. Когнитивни и социјални способности

  Истражувањата покажуваат дека работејќи со компјутерот, децата повеќе претпочитаат да работат заедно со еден или двајца другари, отколку сами. Тие се надополнуваат и се склони кон меѓусебно помагање, избегнувајќи ја помошта од родителот (наставникот).

 4. Минување квалитетно време заедно

  Го создадовме АВАНТУРИТЕ НА ДИНО во облик на интерактивено учебено помагала кое нуди можности за заедничко учење, играње и креативност помеѓу родителите и децата. Во пракса улогата на родителот во развојот на детето е огромна и го вклучува неговото позитивното влијание во психолошката благосостојба кај детето.