Како до Дино

Авантурите на Дино

Бесплатен пристап до апликацијата

Компјутерите обезбедуваат пристап до квалитетни содржини во раната фаза на детство, а производите како Авантурите на Дино, го стимулираат процесот на развој на децата.

Старт

OnMapp Mkd

Поддржувач на Авантурите на Дино

Мобилната апликација OnMapp Mkd обезбеди бесплатен пристап и користење на Авантурите на Дино, преку на лиценци со времетраење од една година.

Повеќе